Elektroniczne sprawozdania finansowe.

System enova365 pozwala w wygodny sposób sporządzić wymaganą przepisami i akceptowaną przez Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) oraz Krajową Administrację Skarbową (KAS) strukturę e-sprawozdania.
Kto podlega nowemu obowiązkowi?

Jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS, które nie sporządzają sprawozdań finansowych zgodnych z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR). Wysyłają one e-sprawozdania do KRS.Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzący księgi rachunkowe obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego. Wysyłają oni e-sprawozdania do KAS.


enova365 pozwala przygotować e-sprawozdania finansowe dla jednostek:

MikroMałych, korzystających z uproszczeń odnoszących się do sprawozdania finansowegoInnych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji. Organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 Ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego


Oprogramowanie ERP enova365 umożliwia:

Przygotowanie e-sprawozdania w prosty sposób, zgodnie z wytycznymi Ministra FinansówŁatwy odczyt dokumentów. Osoby zajmujące stanowiska kierownicze zyskują dedykowany wydruk e-sprawozdania pozwalający na przeczytanie jego treści przed złożeniem podpisuPełną kontrolę nad wysyłaną dokumentacją, dzięki możliwości przechowywanie plików z podpisami elektronicznymiPodpisanie e-sprawozdania bezpośrednio w systemie, co znacząco skraca czas realizacji jego wysyłkiW przypadku kolejnych zmian w przepisach dodatkowe funkcjonalności będą udostępniane bezpłatnie w ramach aktualnej licencji