Dodatki enova365: Seryjna wysyłka PIT-ów pracowniczych i pasków wypłat

Opis funkcjonalności: Dodatek za pomocą którego jesteśmy w stanie wysłać seryjnie PITy do pracowników, którzy podali adresy email w kadrach. W celu poprawnego działania dodatku należy skonfigurować adres email w programie enova365. Wysyłka następuje po kliknięciu w ikonę, która znajduje się na belce nad listą z pit. PITy zaszyfrowane są numerem PESEL osoby do której będzie wysyłany.


W przypadku pasków wypłat zasadza działania jest podobna, paski są wysyłane bezpośrednio na email każdego pracownika. Korzyści: Znaczna oszczędność czasu związanego z dostarczeniem PIT-ów pracowników, oraz comiesięcznego dostarczania pasków wypłat