DMS w enova365

DMS (Document Management System) to zestaw narzędzi o charakterze ewidencyjnym, które wspierają kwestie:

  • przechowywania,

  • porządkowania,

  • archiwizowania danych

  • oraz posiadają opcje ułatwiające wprowadzanie danych w przedsiębiorstwach.Moduł dostarcza listy dokumentów z podstawowymi funkcjami ich przeszukiwania i analizy, listę spraw (zarówno dla kancelarii bez dziennikowych jak i mieszanych).


Ponadto oferuje również funkcjonalność OCR (Optical Character Recognition) - oprogramowanie służące do rozpoznawania znaków oraz całych tekstów plików graficznych i plików PDF.

Dzięki temu po zastosowaniu mechanizmów rozpoznawania możliwe jest wyszukiwanie plików według treści. Bazowym nośnikiem danych w DMS jest dokument podstawowy.


Moduł DMS może być wspierany przez Workflow w kwestii definiowania i realizacji ustalonych procesów w obszarze przetwarzania dokumentów, którym podlegają dokumenty DMS.