Delegacje służbowe - jak rozliczać?

Moduł enova365 Delegacje służbowe wpływa na zmniejszenie pracochłonności obsługi delegacji krajowych i zagranicznych, usprawnia kontrolę kosztów wyjazdów służbowych oraz przekazuje pełną informację analityczną o wyjazdach pracowników na delegacje służbowe.
Rozwiązanie także:

 • wspomaga: rejestrowanie, obsługę i rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych. umożliwia firmie ewidencję wyjazdów służbowych pracowników oraz związanych z nimi kosztów.

 • wpływa na usprawnienie procesu obiegu wniosków i rozliczeń delegacji

 • dostarcza księgowości informacji o wyjazdach służbowych pracowników.


Na funkcjonalność modułu enova365 Delegacje służbowe składa się:


 • Ewidencja poleceń wyjazdu służbowego wraz z wydrukiem.Automatyczne wyliczanie diet dla wyjazdów krajowych i zagranicznych.

 • Obliczanie ryczałtów za noclegi i dojazdy.

 • Rejestrowanie rachunków krajowych i zagranicznych (samochód, noclegi, koszty przejazdów i inne wydatki), które są przeliczane na właściwą walutę według obowiązującego kursu.

 • Ewidencja pracowników, którzy odbyli delegacje.

 • Tabela państw.

 • Tabela stawek diet oraz limitów za nocleg.

 • Pomocnicze tabele stawek diet i ryczałtów krajowych i zagranicznych.Automatyczne księgowanie rozliczeń kosztów delegacji służbowych (na licencjach księgowych).

 • Rozliczanie delegacji z pobranymi zaliczkami pracownika na poczet delegacji służbowych.