Business Intelligence - Analiza Kadrowa - Pulpity HR

Do enova365 BI w wersji 2006 dodane zostały nowe modele danych oraz utworzone na ich podstawie wizualizacje w formie wskaźników, wykresów i tabel.


Prezentują powszechnie znane mierniki w obszarze HR w odniesieniu do nowych specjalistycznych mierników związanych z monitorowaniem wpływu pandemii koronawirusa na takie aspekty jak: redukcje etatów, redukcje kosztów wynagrodzeń, wynagrodzenia postojowe, nieobecności związane z opieką, przymusowa kwarantanna, czy nawet zwolnienia. Dzięki temu pozwalają one na wnikliwą analizę w obszarze HR


Wszystkie te elementy zostały również pogrupowane w bloki tematyczne, czego efektem są 4 dodatkowe Panele BI - HR :

 • Panel absencji

 • Panel efektywności pracy

 • Panel rotacji

 • Panel skutków pandemii.


 • Wykres „Absencje ogólne ostatnie 12 miesięcy” – prezentuje wskaźnik absencji w każdym miesiącu, wyliczany wg. [suma dni roboczych absencji / (liczba dni roboczych * liczba pracowników)]

 • Wykres „Odsetek pracowników korzystających ze zwolnień lekarskich ostatnie 12 miesięcy” – prezentuje liczbę pracowników przebywających na zwolnieniach lekarskich wraz z informacją jaki odsetek stanowią Ci pracownicy na tle wszystkich pracowników w firmie

 • Wykres „Absencje urlopowe ostatnie 12 miesięcy” – prezentuje wskaźnik absencji urlopowej w każdym miesiącu, wyliczany wg. [suma dni roboczych absencji urlopowej / (liczba dni roboczych * liczba pracowników)]

 • Wykres „Absencje chorobowe ostatnie 12 miesięcy” – prezentuje wskaźnik absencji chorobowej wyliczany wg. [suma dni roboczych absencji chorobowej / (liczba dni roboczych * liczba pracowników)] w porównaniu do wskaźnika absencji chorobowej nie uwzględniającej zwolnień długookresowych wyliczany wg. [suma dni roboczych absencji chorobowej krótkoterminowej / (liczba dni roboczych * liczba pracowników)]


 • Wskaźniki „Całkowity udział wynagrodzenia zasadniczego w wynagrodzeniach” [Bieżący rok + Poprzedni rok] – prezentują udział wynagrodzenia zasadniczego wszystkich pracowników w całkowitym koszcie wynagrodzeń w firmie. Przez całkowity koszt wynagrodzeń rozumiana jest wartość brutto wszystkich elementów wynagrodzeń wraz z narzutami.

 • Wskaźniki „Całkowity udział premii w wynagrodzeniach” [Bieżący rok + Poprzedni rok] – prezentują udział premii wszystkich pracowników w całkowitym koszcie wynagrodzeń w firmie. Przez całkowity koszt wynagrodzeń rozumiana jest wartość brutto wszystkich elementów wynagrodzeń wraz z narzutami.

 • Wykres „Koszty pracodawcy ostatnie 12 miesięcy” – prezentuje miesięczne całkowite koszty pracodawcy wraz z narzutami, ponoszone w związku z zatrudnieniem pracowników. W koszcie tym nie są uwzględniane elementy nieopodatkowane oraz potrącenia – składka PZU, komornik, spłata pożyczki.

 • Wykres „Mediana wypłat brutto pracowników” – prezentuje medianę z wynagrodzeń wszystkich pracowników w każdym miesiącu.'