Analizy BI z obszaru Handel

Do enova365 BI w wersji 2010 dodane zostały nowe modele danych oraz utworzone na ich podstawie wizualizacje w formie wskaźników, wykresów i tabel.

 • Prezentują analizy danych z obszaru Handlu i wraz z wcześniej dostępnymi elementami analitycznymi wykorzystane zostały do utworzenia pięciu poniżej opisanych tematycznych Paneli BI.

 • Pierwsze dwa Panele BI dedykowane są dla Handlowców i wykorzystują kontekst zalogowanego operatora. Zwracają zatem wartości sprzedaży wygenerowanej tylko przez operatora, który aktualnie jest zalogowany do systemu.

 • Pozostałe panele mają charakter bardziej ogólny i prezentują dane odnoszące się do sytuacji sprzedażowej w kontekście całej firmy.„Panel Handlowca – Kontrahenci” prezentuje w różnych ujęciach dane sprzedażowe kontrahentów, do których zalogowany operator przypisany jest jako Opiekun Główny. Umożliwia analizę kontrahentów pod względem wygenerowanej sprzedaży i marży oraz klasyfikuje ich wg kryteriów analizy RFM. Pozwala również na analizę nieaktywnych kontrahentów oraz weryfikację nierozliczonych płatności. Panel zawiera zbiór poniżej wymienionych analiz:

 • Liczba kontrahentów/opiekun handlowy

 • Liczba kontrahentów aktywnych/opiekun handlowy

 • Liczba sprzedaży/opiekun handlowy Bieżący rok

 • Liczba sprzedaży/opiekun handlowy Poprzedni rok

 • Średnia wartość sprzedaży/opiekun handlowy Bieżący rok

 • Średnia wartość sprzedaży/opiekun handlowy Poprzedni rok

 • Średni % marży/opiekun handlowy Bieżący rok

 • Średni % marży/opiekun handlowy Poprzedni rok

 • TOP 10 kontrahentów wg wartości marży/opiekun handlowy Bieżący rok

 • TOP 10 kontrahentów wg wartości marży/opiekun handlowy Poprzedni rok

 • Kontrahenci i ich sprzedaż/opiekun handlowy Bieżący rok

 • Kontrahenci i ich sprzedaż/opiekun handlowy Poprzedni rok

 • RFM - najbardziej wartościowi kontrahenci/opiekun handlowy Bieżący rok

 • RFM - najbardziej wartościowi kontrahenci/opiekun handlowy Poprzedni rok

 • Ostatnia sprzedaż kontrahentów/opiekun handlowy

 • Należności nierozliczone kontrahentów/opiekun handlowy

 • Kontrahenci nieaktywni opiekuna handlowego w ostatnich 12 miesiącach (sprzedaż)

„Panel Handlowca – Towary” prezentuje w różnych ujęciach dane sprzedażowe towarów do kontrahentów, do których zalogowany operator przypisany jest jako Opiekun Główny. Umożliwia analizę towarów pod względem sprzedaży i uzyskanej marży oraz pozwala na weryfikację najmniej rentowych towarów i usług. Panel zawiera zbiór poniżej wymienionych analiz:

 • Marża opiekuna głównego – TOP 5 towarów w najwyższej wartości marży w ostatnich 12 miesiącach

 • Marża opiekuna głównego – TOP 5 towarów w najniższej wartości marży w ostatnich 12 miesiącach

 • Marża opiekuna głównego – towary wg wartości marży w ostatnich 12 miesiącach (malejąco)

 • Marża opiekuna głównego – towary wg wartości marży wg ostatnich 12 miesiącach (malejąco)

 • Sprzedaż netto towarów wg miesięcy/opiekun handlowy Bieżący rok

 • Sprzedaż netto towarów wg miesięcy/opiekun handlowy Poprzedni rok

„Panel DH – Kontrahenci” prezentuje w różnych ujęciach dane sprzedażowe wszystkich kontrahentów z bazy danych. Umożliwia analizę wartości sprzedaży, wygenerowanej marży i udziału % danego kontrahenta w całości sprzedaży firmy. Pozostałe analizy pozwalają na klasyfikację kontrahentów wg standardów RFM oraz śledzenie ogólnych trendów sprzedaży w ujęciu miesięcznym i kwartalnym. Panel zawiera zbiór poniżej wymienionych analiz:

 • Liczba nowych odbiorców Bieżący rok

 • Liczba nowych odbiorców Poprzedni rok

 • Średnia wartość faktur sprzedaży (kraj)

 • Średnia wartość faktur sprzedaży (UE)

 • Wartość faktur sprzedaży (kraj) Bieżący rok

 • Wartość faktur sprzedaży (kraj) Poprzedni rok

 • Wartość faktur sprzedaży (kraj) Bieżący mc

 • Wartość faktur sprzedaży (kraj) Poprzedni mc

 • Wartość faktur sprzedaży (UE) Bieżący rok

 • Wartość faktur sprzedaży (UE) Poprzedni rok

 • Wartość faktur sprzedaży (UE) Bieżący mc

 • Wartość faktur sprzedaży (UE) Poprzedni mc

 • Udział % kontrahentów w całości sprzedaży

 • Kontrahenci i ich sprzedaż netto Bieżący rok

 • Kontrahenci i ich sprzedaż netto Poprzedni rok

 • Kontrahenci i ich sprzedaż netto Bieżący mc

 • Kontrahenci i ich sprzedaż netto Poprzedni mc

 • RFM – najbardziej wartościowi kontrahenci Bieżący rok

 • RFM – najbardziej wartościowi kontrahenci Poprzedni rok

 • Trend sprzedaży miesięcznie (II)

 • Trend sprzedaży kwartalnie (II)

„Panel DH – Towary” prezentuje w różnych ujęciach dane sprzedażowe wszystkich towarów i usług z bazy danych, klasyfikując je w rankingach sprzedaży i marży, zarówno w roku bieżącym jak i roku poprzednim. Panel zawiera zbiór poniżej wymienionych analiz: * Marża sprzedaży dla towarów i usług Bieżący rok * Marża sprzedaży dla towarów i usług Poprzedni rok * Sprzedaż netto towarów miesięczna Bieżący rok * Sprzedaż netto towarów miesięczna Poprzedni rok


„Panel DH – Opiekunowie” prezentuje w różnych ujęciach dane sprzedażowe i marżowe wygenerowane przez wszystkich Opiekunów Handlowych oraz informuje o kontrahentach nieaktywnych. Panel zawiera zbiór poniżej wymienionych analiz: * Marża opiekunów głównych – trend w ostatnich 12 miesiącach * Marża opiekunów głównych wg ostatnich 12 miesięcy * Marża opiekunów głównych – TOP 5 sprzedaży o najwyższej wartości marży w ostatnich 12 miesiącach * Marża opiekunów głównych – TOP 5 sprzedaży o najniższej wartości marży w ostatnich 12 miesiącach * Dynamika sprzedaży miesięcznie w bieżącym i poprzednim roku (I) YOY * Kontrahenci nieaktywni wg opiekunów handlowych w ostatnich 12 miesiącach (sprzedaż)