Analizy BI z obszaru Handel

Do enova365 BI w wersji 2010 dodane zostały nowe modele danych oraz utworzone na ich podstawie wizualizacje w formie wskaźników, wykresów i tabel.

 • Prezentują analizy danych z obszaru Handlu i wraz z wcześniej dostępnymi elementami analitycznymi wykorzystane zostały do utworzenia pięciu poniżej opisanych tematycznych Paneli BI.

 • Pierwsze dwa Panele BI dedykowane są dla Handlowców i wykorzystują kontekst zalogowanego operatora. Zwracają zatem wartości sprzedaży wygenerowanej tylko przez operatora, który aktualnie jest zalogowany do systemu.

 • Pozostałe panele mają charakter bardziej ogólny i prezentują dane odnoszące się do sytuacji sprzedażowej w kontekście całej firmy.„Panel Handlowca – Kontrahenci” prezentuje w różnych ujęciach dane sprzedażowe kontrahentów, do których zalogowany operator przypisany jest jako Opiekun Główny. Umożliwia analizę kontrahentów pod względem wygenerowanej sprzedaży i marży oraz klasyfikuje ich wg kryteriów analizy RFM. Pozwala również na analizę nieaktywnych kontrahentów oraz weryfikację nierozliczonych płatności. Panel zawiera zbiór poniżej wymienionych analiz:

 • Liczba kontrahentów/opiekun handlowy

 • Liczba kontrahentów aktywnych/opiekun handlowy

 • Liczba sprzedaży/opiekun handlowy Bieżący rok

 • Liczba sprzedaży/opiekun handlowy Poprzedni rok

 • Średnia wartość sprzedaży/opiekun handlowy Bieżący rok

 • Średnia wartość sprzedaży/opiekun handlowy Poprzedni rok

 • Średni % marży/opiekun handlowy Bieżący rok

 • Średni % marży/opiekun handlowy Poprzedni rok

 • TOP 10 kontrahentów wg wartości marży/opiekun handlowy Bieżący rok

 • TOP 10 kontrahentów wg wartości marży/opiekun handlowy Poprzedni rok

 • Kontrahenci i ich sprzedaż/opiekun handlowy Bieżący rok

 • Kontrahenci i ich sprzedaż/opiekun handlowy Poprzedni rok

 • RFM - najbardziej wartościowi kontrahenci/opiekun handlowy Bieżący rok

 • RFM - najbardziej wartościowi kontrahenci/opiekun handlowy Poprzedni rok

 • Ostatnia sprzedaż kontrahentów/opiekun handlowy

 • Należności nierozliczone kontrahentów/opiekun handlowy

 • Kontrahenci nieaktywni opiekuna handlowego w ostatnich 12 miesiącach (sprzedaż)