• Papierowe zeszyty

  • Arkusze kalkulacyjne

  • Rozproszone systemy  informatyczne

  • Brak wiedzy analitycznej

  • Wielokrotne przepisywanie tych samych danych