Smart neoIntegra


 

Logika działania:

 

Integrator umożliwia płynny przepływ danych dla firm pracujących z modułami Księgowymi/Kadrowymi w enova365 oraz pracującymi z innymi ERP w pozostałych obszarach.

Przykłady zastosowań:

 

  • Eksport list płac z enova365 do programu księgowego SAP z rozbiciem na konta i MPK.

  • Eksport list płac z enova365 do programu księgowego IFS z rozbiciem na konta i MPK.

 

  • Import z wybranych systemów Hotelowych dokumentów sprzedaży,zakupu do Księgowości enova365

  • Import danych z systemu RCP tworzący odpowiednie zestawienia w module Kadry-Płace enova365


Kluczowe zalety:

  • Rozwiązanie do pracy na: komputerach.

  • Kluczowa zaleta: Znaczna oszczędność czasu związanego przepływem danych pomiędzy różnymi systemami ERP.

  • Integracja:  enova365,systemy ERP.