top of page

Zakup online usług i szkoleń

Usługi możesz zakupić w dogodny sposób, online.

Wcześniej uzgodnimy termin i zakres usługi/konsultacji.

Szeroka gama usług zdalnych

Przykładowe usługi wyszukaj po nazwie usługi lub obszarze. Jeżeli nie znajdziesz - zapytaj mailowo, telefonicznie lub chat.

1.

Każdego dnia realizujemy usługi online o różnej skali zaawansowania:

 

od bieżącego wsparcia, po zaawansowane rozwiązania programistyczne. 

2.

Specjalizujemy się w zaawansowanej obsłudze enova365. 

 

W przypadku innych systemów ERP lub usług, zapytaj: mail, chat, telefon 

3.

Przy zakupie usługi/konsultacji możesz skorzystać z promocji: 

 

"Poznajmy się" dla firm rozpoczynających współpracę. 

4.

Płatności: w zależności od potrzeby i charakteru usługi można skorzystać:

 

z szybkiej ścieżki (Przelewy24) lub standardowej (formularz i proforma)

5.

Po otrzymaniu danych z formularza ustalimy termin usługi.

Możesz  wcześniej ustalić termin i zakres usługi: (mail, telefon,czat)

6.

Realizację potwierdzi mail z informacją o dacie, zakresie, czasie usługi, oraz fakturą vat.

 

W przypadku Pakietów, raz w miesiącu przesyłamy kompleksowe zestawienie zrealizowanych usług.

7.

Po przetestowaniu naszej wiedzy oferujemy kompleksową współpracę: umowy, pakiety,

 

oraz możliwość korzystania z promocji i innych dogodnych form finansowania inwestycji.

enova365 Księga Handlowa przeznaczona jest do księgowania w oparciu o plan kont. To ergonomiczne i nowoczesne narzędzie dla księgowych, które pozwala ewidencjonować dokumenty i sporządzać deklaracje oraz sprawozdania bieżące i okresowe.

 

Przykładowe elementy praktycznego szkolenia:

 ​

 • Ewidencja dokumentów – automatyczne przeksięgowanie dokumentów do dziennika.

 • Zestawienie sald i obrotów – przeglądanie sald i obrotów kont syntetycznych i analitycznych oraz zapisów na kontach za dowolny okres. Przy wyliczaniu stanów kont uwzględniane mogą być zapisy dokonywane w buforze dziennika księgowań.

 • Deklaracje – zaliczki na podatek dochodowy na zasadach ogólnych, liniowych, CIT -8 sporządzane są automatycznie w oparciu o zdefiniowane zestawienia księgowe.

 • eDeklaracje – możliwość wysyłania do systemu podatkowego elektronicznych deklaracji opatrzonych podpisem kwalifikowanym lub podpisem niekwalifikowanym (bez konieczności posiadania tzw. kwalifikowanego podpisu elektronicznego; dotyczy to deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D składanych przez osoby fizyczne). Są ewidencjonowane w systemie wraz historią transmisji oraz uzyskanym urzędowym potwierdzeniem odbioru.

 • Schematy księgowe – definiowalne mechanizmy automatyzujące tworzenie dekretów księgowych do różnych typów i definicji dokumentów. Schematy księgowań są budowane przez użytkownika w oparciu o plan kont.

 • Bufor księgowań – jest rodzajem notatnika, w którym ewidencjonujemy dokumenty czy zapisy księgowe. Może on mieć kilka stanów np. dokument wprowadzony lub dokument do wyjaśnienia i pozwala efektywnie zarządzać dokumentami, które wpłynęły do księgowości. Ponadto Bufor daje możliwość dokonywania zapisów w wielu okresach sprawozdawczych.

 • Ewidencja Środków Pieniężnych – pozwala zaprezentować prognozę płatności w oparciu o terminy płatności w wybranym okresie czasu oraz wprowadzić plany przepływów finansowych na dany okres w ujęciu globalnym oraz szczegółowym.

 • Ewidencja dokumentów i ewidencja VAT – ewidencjonuje dokumenty, które podlegają księgowaniu, w tym zarówno faktury VAT, jak i memoriały, listy płac, polisy ubezpieczeniowe, dokumenty amortyzacji itp. Szczególną formą rejestracji dokumentów jest przejrzysta ewidencja VAT zakupów i sprzedaży. 

 • Mechanizm umożliwiający automatyczne i ręczne tworzenie korekt z tytułu złych długów.

 • Import dokumentów z zewnątrz do księgowości – import dokumentów zakupu, sprzedaży, raportów kasowych i wyciągów bankowych oraz dokumentów magazynowych z plików w formacie txt i xml (po zainstalowaniu dodatku enova365 Importy Księgowe dostępny jest również import dokumentów z plików w formacie enovaTXT. 

 • Wielooddziałowość – możliwość prowadzenia pełnej księgowości także w firmach, które posiadają wielopoziomową strukturę oddziałów, aplikacja pozwala na definiowanie odrębnych uprawnień dla poszczególnych oddziałów

bottom of page