Smart neoInfo


 

Logika działania:

 

Aplikacja internetowa usprawnia procesy związane z obsługą zgłoszeń serwisowych.

Dzięki możliwości dołożenia procedur, przewodników, rozwiązań najczęściej spotykanych problemów, system eliminuje sporą ilość niezasadnych zgłoszeń serwisowych.

Dodatkowo aplikacja jest źródłem informacji o problemach z którymi spotykają się klienci (poprawa jakości), statystyki itp.

 • Rozwiązanie do pracy na: komputerach, tabletach

 • Kluczowa zaleta: eliminacja wielu niezasadnych zgłoszeń serwisowych, poprawa jakości komunikacji z klientem, zwrotne informacje o problemach z jakimi spotykają się klienci końcowi.

 • Integracja:  systemy ERP

Kontakt-Wycena

Przykładowy sposób działania:

 

Od strony administratora:

 

 • Tworzy opisy rozwiązań do najbardziej popularnych problemów serwisowych zgłaszanych przez klientów (opisy, zdjęcia, procedury postępowania).

 

 • Widzi listę zgłoszeń serwisowych osób które nie znalazły rozwiązania problemu na stronie.

 

 • Kontaktuje się z klientem lub przekazuje temat do systemu ERP.

 • Ma również dostęp do pełnych statystyk zgłoszeń.

 

Od strony klienta:

 

 • Widzi zestawienie najczęstszych zgłoszeń problemów reklamacyjnych.

 • Ma dostęp do procedur, instrukcji rozwiązań.

 • W przypadku braku rozwiązania problemu, generuje zgłoszenie serwisowe, opisuje problem, dołącza zdjęcia, informacje o numerze seryjnym produktu itp.

 • Zwrotnie na maila dostaje kolejne informacje o realizowanym zgłoszeniu.

 • Platforma wielojęzyczna