top of page

Zakup online usług i szkoleń

Usługi możesz zakupić w dogodny sposób, online.

Wcześniej uzgodnimy termin i zakres usługi/konsultacji.

Szeroka gama usług zdalnych

Przykładowe usługi wyszukaj po nazwie usługi lub obszarze. Jeżeli nie znajdziesz - zapytaj mailowo, telefonicznie lub chat.

1.

Każdego dnia realizujemy usługi online o różnej skali zaawansowania:

 

od bieżącego wsparcia, po zaawansowane rozwiązania programistyczne. 

2.

Specjalizujemy się w zaawansowanej obsłudze enova365. 

 

W przypadku innych systemów ERP lub usług, zapytaj: mail, chat, telefon 

3.

Przy zakupie usługi/konsultacji możesz skorzystać z promocji: 

 

"Poznajmy się" dla firm rozpoczynających współpracę. 

4.

Płatności: w zależności od potrzeby i charakteru usługi można skorzystać:

 

z szybkiej ścieżki (Przelewy24) lub standardowej (formularz i proforma)

5.

Po otrzymaniu danych z formularza ustalimy termin usługi.

Możesz  wcześniej ustalić termin i zakres usługi: (mail, telefon,czat)

6.

Realizację potwierdzi mail z informacją o dacie, zakresie, czasie usługi, oraz fakturą vat.

 

W przypadku Pakietów, raz w miesiącu przesyłamy kompleksowe zestawienie zrealizowanych usług.

7.

Po przetestowaniu naszej wiedzy oferujemy kompleksową współpracę: umowy, pakiety,

 

oraz możliwość korzystania z promocji i innych dogodnych form finansowania inwestycji.

enova365 Kadry Płace z łatwością odwzorowuje złożoną strukturę organizacyjną firmy i spełnia wszystkie wymagania polskiego ustawodawstwa w zakresie ewidencji danych kadrowych, naliczania wynagrodzeń, zasiłków chorobowych, podatków oraz składek ZUS.

 

Przykładowe elementy praktycznego szkolenia:

  • Poruszanie się po programie - Ustawianie widoków - Historia zapisów - Sortowanie, filtrowanie

  • Wprowadzanie danych kadrowych - Wprowadzanie pracowników - Wprowadzanie nieobecności - Wprowadzanie dodatków - Wprowadzanie zmian i korekt - Zwalnianie pracowników - Generowanie dokumentów kadrowych - Umowy zlecenia - Wprowadzanie nowych zleceń - Rozliczanie umów jednorazowych i okresowych - Wydruki umów i rachunków

  • Czas pracy - Konfiguracja kalendarza - Wprowadzanie zmian w normie - Wprowadzanie czasu pracy - Godziny do przeniesienia

  • Praca z Deklaracjami PIT i ZUS - Deklaracje pracownika: ZUA, ZWUA, ZCNA - Deklaracje zleceniobiorców: ZUA, ZZA, ZWUA - Deklaracje miesięczne: DRA, PIT4, PIT8A, PFRON - Deklaracje roczne: IWA, PIT4, PIT8A, PIT40, IMIR

  • Wysyłka deklaracji rocznych - Ustawianie folderu eksportu

  • Listy płac - Naliczanie listy płac - Naliczanie świadczeń - Podgląd konfiguracji składnika - Korekta listy płac - Generowanie przelewów -Zajęcia komornicze

  • Dane kadrowo-płacowe - Przykładowe importy danych pracowniczych - Import dodatków - Import świadczeń socjalnych - Import nieobecności z PUE

  • Elektroniczna dokumentacja pracownicza - Organizacja widoku - Dodawanie i usuwanie kolumn - Dodanie wiersza filtrującego - Dodanie wiersza sumującego - Zapisywanie kilku widoków - Import i eksport widoku do XML - Tworzenie raportów na podstawie widoku

  • Konfiguracja składników wynagrodzeń i kalendarzy - Konfiguracja wybranych składników wynagrodzenia - Konfiguracja wynagrodzeń zasadniczych - Konfiguracja kalendarzy - Korekta limitów nieobecności

  • Definicja list płac - Płace – działania na listach płac i deklaracjach - Korekta list płac - Korekta wypłta, a ujemne składki ZUS - Łączenie pracy i rodzicielstwa - Fundusze pożyczkowe - Ręczna edycja Deklaracji PIT11 - Pracownicze Plany Kapitałowe

bottom of page